Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2014

koji81
1232 6724 500
Reposted fromkacperek kacperek
koji81
1310 517a
How I make love
Reposted fromsl420 sl420

June 23 2014

koji81
7018 cdb6
Reposted fromteatrlalek teatrlalek
koji81
Nie jestem nerwowa. Ja tylko żwawo i asertywnie reaguję na pieprzenie głupot.
Reposted fromsmaktwychustt smaktwychustt

June 22 2014

koji81
4341 6a3c
Reposted fromkorycinsky korycinsky

June 21 2014

koji81
2008 b78c
Reposted fromdebsy91 debsy91
koji81
0367 5812
Reposted fromangry-mushroom angry-mushroom

June 20 2014

koji81
oj Ty spragniona brambora :D

June 19 2014

koji81
Reposted fromLaila7 Laila7
koji81
Synchron Fail
Reposted fromMysticen Mysticen
koji81
co za debil :) chyba na dobre Ci czy tam jej wyszlo ;)

June 15 2014

koji81
1410 eb7c
Reposted fromNeutrum Neutrum
koji81
1008 f6ab 500
Reposted fromsafeway safeway

June 14 2014

koji81

June 11 2014

koji81
— Głowa do góry, słoneczko — pogładziłem ją po policzku. — Jutro znowu zaświta nam dzień. — Na znak, że nie chowam do niej urazy, chwyciłem obfitą pierś i potarmosiłem ją pieszczotliwie.
— Marek Oramus "Trzeci najazd Marsjan"
Reposted fromzalewajka zalewajka

June 04 2014

koji81
7049 dd91 500
Reposted fromworthlive worthlive

June 03 2014

koji81
To w jakiś sposób smutne: nie mieć nic do powiedzenia o tym, co tak bardzo skręca w środku. Tak działają praktykujący stoicy i samobójcy z opóźnionym zapłonem. Nigdy nie byłem stoikiem. Tik-tak.
Reposted fromstopme stopme
koji81
0692 f272
Reposted fromsweaterWeatherr sweaterWeatherr
koji81
Nie przeciągaj pożegnania, bo to męczące. Zdecydowałeś się odejść, to idź. 
— Antoine de Saint-Exupéry "Mały Książe"
Reposted fromsuful suful
koji81
7049 3674 500
Reposted fromazazel azazel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl